1514. évi XXI. törvénycikk

az özvegyekről és leányokról, a kik egy másik nemes jobbágyához mennek férjhez

Továbbá az olyan özvegy asszonyoknak, a kik jobbágyok helyét pótolják, uraik akaratán kivül még akkor sem szabad elköltözniök, ha máshoz mentek férjhez.

1. § A leányok azonban és más özvegy asszonyok, a kik másoknál laknak vagy különben jobbágyok helyét nem pótolják, szabadon férjhez mehetnek és elköltözhetnek.

2. § De ha házasulandó fiaik vannak, azokat nem szabad magukkal vinniök.

3. § Sőt ha az anya az ő fiát, gyenge kora miatt, magával vinné, ez a fiu mindazáltal (teljes vagy házasodásra alkalmas kort érve) régi lakóhelyére köteles visszatérni.


  Vissza az oldal tetejére