1514. évi XXXI. törvénycikk

ha az ispán a jobbágyelvitelért járó birságot nem tudja behajtani, azt közös letartóztatás utján kell behajtani

Hogyha pedig az ispánok vagy alispánok a szolgabirákkal és a nemesek közönségével nem elégségesek annak a büntetésnek a végrehajtására; akkor ezeknek az ispánoknak vagy alispánoknak és szolgabiráknak a levele mellett, az olyan városnak, vagy mezővárosnak avagy falunak bármely jobbágyát és lakosát, szabad javaival együtt közhelyen letartóztatni és elégtételadásra kényszeriteni.

1. § Magok az ispánok és alispánok ellenében pedig (ha ők maguk nyujtanának az emlitett erőszakoskodásokra alkalmat) a nemesek közönsége a fönt kijelölt módon járjon el.

2. § És ha a végrehajtásra vagy eljárásra elégtelennek látszik lenni, akkor az eziránt megkért királyi felség méltóztassék azt eszközölni vagy eszközöltetni.


  Vissza az oldal tetejére