1514. évi XXXV. törvénycikk

a parasztokkal tartó nemesek fekvő jószágai kiknek adományozandók?

És hogy a királyi felség az ilyen bünös nemeseknek a fekvő jószágait ne adományozza a főuraknak és mágnásoknak (a kiknek különben is elég jószáguk van); és ha azokat már eladományozta volna, ennek az adománynak semmi ereje se legyen; hanem adományozza azoknak, a kiknek fivéreit vagy atyját a parasztok megölték.

1. § Valamint azoknak, a kik a királyi felségnek és az országnak a csatatéren és hadseregben vagy a várakban fegyveres kézzel hiven szolgáltak.

2. § Ezenkivül azoknak, a kik ugyan paraszt szülöktől származtak, mindamellett uraik és a nemesek mellett hiven és becsületesen szolgáltak és azoknak veszedelmes helyzetükben segitségére voltak.

3. § Hogy e példaadással a többi parasztok is hűségesebbekké váljanak és uraiknak jövőre annál buzgóbban engedelmeskedjenek.

4. § És ha valaki az igazságosan felkért jószágokat kedvezésből vagy ingyen azoknak engedné át, a kikéi voltak, azt mint bünrészest ugyanazzal a büntetéssel kell sujtani.


  Vissza az oldal tetejére