1514. évi XXXVI. törvénycikk

a királyi kegyelem ennek a parasztlázadásnak az esetében senkinek se használjon

És hogy az a kegyelem, melyet a király ugy a gonosztevő parasztoknak személyeikre nézve, mint a parasztokhoz szegődött és az érintett módon pártjukat fogó nemeseknek, az ő fekvő jószágaik visszanyerésére nézve netalán már adott, vagy adni fog, ne használhasson, hanem azokat érdemük szerint mindenesetre meg kell büntetni, hogy erről mások is példát vevén, jövőre az igaz hüségtől el ne tántorodjanak.

1. § Ugyanezt kell érteni a törvényszékeken vagy a vármegyék végrehajtásai alkalmával levelesitendő többi gonosztevőkről is; hogy azok a kegyelem mellőzésével mindannyian megbüntetendők, hogy a többiek is jövőre elrettenjenek és magukat hasonló gonosztettek elkövetésére reá ne szánják.


  Vissza az oldal tetejére