1514. évi XXXVII. törvénycikk

mi történjék akkor, ha a gonosztevő parasztokat az ispánok megbüntetés végett ki nem adják?

Hogyha pedig az ilyen gonosztevő parasztokat, miután valakinek a jószágairól eltávoztak, a törvényesen megállapitott büntetés végrehajtása végett akkor, a mikor őket követelik, az ispánok, alispánok vagy szolgabirák kezéhez ki nem adnák;

1. § Akkor uraikat azok dijaiban kell elmarasztalni; és az ez iránt való megintés és eljárás tekintetében ugyanazt a módot és rendet kell megtartani, a mely a kapitányok és századosok meg tizedesek valamint a parasztok büntetésére nézve fentebb van megirva.

2. § És ezenfelül, ha ezeket a gonosztevőket, legyenek azok bár nemesek vagy parasztok, bárki s akárhol megfoghatja, az ispánoknak, valamint az alispánoknak és szolgabiráknak az iránt kiadott levelei mellett, minden kegyelem mellőzésével meg kell ölni és szabad legyen őket életüktől megfosztani.


  Vissza az oldal tetejére