1514. évi XXXIX. törvénycikk

a paraszt kapitányokat, századosokat, tizedeseket s ezekhez hasonlókat ebben az esetben fejvesztésre itélik

És az előbb emlitett alispánok, szolgabirák meg a tizenkét választott férfi abban az időben, a mikor az okozott károkra nézve a végrehajtás fog történni, minden egyes vármegyében mindenekelőtt az előbb megnevezett kapitányokat, századosokat, tizedeseket és a parasztok felbujtatóit és elcsábitóit, nemkülönben a nemesek gyilkosait, a leányok megszeplősitőit és az asszonyokon erőszakot elkövetőket puhatolják ki és irják össze és azok, a kiknek fekvő jószágain akkor rejtőzködnek, vagy ha azok távol volnának, az ő tisztjük és ha a tiszt is távol volna a biró és az esküdt polgárok, és ha maga a biró és esküdt polgárok lennének a gonosztevők, az alispánok és szolgabirák meg a tizenkét választott ember értesitésére és megkeresésére a jobbágyok összessége vigye be a vármegye törvényszékének a helyére, tudniillik a legelső törvényszéki ülésre és ott halálra kell őket itélni.


  Vissza az oldal tetejére