1514. évi XLV. törvénycikk

az ispánt, a ki ebben az esetben maga a vétkes, a nemesek közönsége helyettesitse

Hogyha pedig maguknak az ispánoknak vagy alispánoknak az ügye forogna szóban, akkor az előrebocsátott végrehajtást a szolgabirák eszközölhessék a nemesek közönségével.

1. § És ha a nemesek közönsége a szolgabirákkal arra a végrehajtásra elégtelen volna, eszközölje és eszközöltesse azt mindenkor a királyi felség.


  Vissza az oldal tetejére