1514. évi XLVIII. törvénycikk

a gonosztevő papokat a főpapok nyomozzák ki s vettessék börtönre

A főpap urak pedig az ilyen büntettben részes papokat az egyházlátogatók utján azonnal nyomoztassák ki és vettessék örökös börtönre.

1. § Sőt, ha a nemesek vagy azok cselédei megkaphatják, szabadon tartóztassák le és adják főpapjuknak vagy az ő sáfárjának a kezéhez, hogy emlitett büntetésüket elvegyék.


  Vissza az oldal tetejére