1514. évi XLIX. törvénycikk

a zürzavarok idején bármilyen czimen nyert fekvő jószágokat azonnal vissza kell bocsátani

Továbbá bármely nemeseknek összes fekvő jószágait és akármely birtokjogait, melyeket e zavaros időkben akár hütlenség vétkének akár magszakadásnak a czimén kértek föl és a hatalmasok közül többen elfoglaltak, azonnal és valósággal vissza kell bocsátani, egyszersmind azoknak eddigelé bármi módon szedett jövedelmeit is ki kell szolgáltatni.

1. § És ha nem bocsátanák vissza és a jövedelmeket ki nem szolgáltatnák, az ispánok és alispánok azokat mindamellett adják vissza.

2. § És ezenfelül, az ez iránt azonnal történt perbehivás után, a hatalmaskodás miatt ellenök, mint hatalmaskodók és erőszakos visszatartoztatók ellen törvényt és itéletelet kell mondani.

3. § Ugy mindazonáltal, hogy a fekvő jószágok visszabocsátása után az adomány erőben maradjon és ha valamely felkérő a bünös és a parasztok pártján levő nemesekre nézve előbb elrendelt vizsgálatot nem akarja bevárni, járjon el az ország törvénye szerint.


  Vissza az oldal tetejére