1514. évi LIV. törvénycikk

gondoskodjék a király az ország határainak kiigazitásáról

Aztán, mihelyt a tavaszi idő beáll a királyi felség mindezeknek a fekvő jószágoknak a határait az itélőmesterek által mindjárt járassa meg és igazittassa ki.

1. § És nemcsak ezeknek a fekvő jószágoknak, hanem a decretum értelmében, az országnak a kunok és jászok, meg a szegediek felöl, nemkülönben Morvaország, Ausztria, Stiria, Karinthia felöl fekvő, és általában annak összes határait is igazittassa ki.


  Vissza az oldal tetejére