1514. évi LVIII. törvénycikk

a polgároknak, a kiknek mások földén szőllőik és szántóik vannak, kilenczedet kell fizetniök

Továbbá, hogy mindazok a városiak, a kik mások földein szőlőkkel birnak és szántásvetéssel foglalkoznak, földesuraik részére a decretum értelmében kilenczedet kötelesek adni és fizetni.


  Vissza az oldal tetejére