1514. évi LXIII. törvénycikk

a decretumok összegyüjtendők és kiigazitandók és az egyes vármegyéknek megküldendők

Továbbá, hogy az összes decretumokat igazitsák már ki és gyüjtsék egybe, és az országnak irásba foglalt jogait méltóztassék a királyi felség azonnal felolvastatni és felolvasás után megerősiteni, megerősitvén s pecséttel ellátván az ország egyes vármegyéinek megküldeni.


  Vissza az oldal tetejére