1514. évi LXIV. törvénycikk

a dézsmálók senkit se tartóztassanak le adósságért

Továbbá, mivel azt mondják, hogy a bordézsmálás idején több dézsmaszedő bármily csekély és jelentéktelen tartozás vagy más dolog miatt minden nemest és nem nemest különbség nélkül le szokott tartóztatni, a letartóztatás pedig a közönséges decretum *  tartalma szerint az ott kimondott egy eseten kivül nincs megengedve, és különben is a dézsmálóknak nem a más fölött való biráskodásra, hanem csakis a dézsmálásra van joguk;

1. § Ennélfogva a dézsmálók jövőre semmiképen se merészeljenek (a dézsmálás dolgán kivül) a letartóztatás ügyébe beavatkozni és beleelegyedni.

2. § Mert, ha azzal fel nem hagynának, akkor az illető helyek jobbágyait sem szabad a dézsma megfizetésére kényszeriteni; hanem a dézsmákat e részben a földesurak hajtsák be, a melyeket a végvárak fentartására és helyreállitására kell forditani.


  Vissza az oldal tetejére