1514. évi LXVIII. törvénycikk

a végvárakhoz tiszttartókat kell kirendelni; a kincstárnok pedig állandóan a király mellett maradjon

És hogy a királyi felség minden végvárhoz tiszttartókat rendeljen, kik a hadi eszközökről és élelmi szerekről gondoskodjanak és mindig vigyázni tartozzanak.

1. § Továbbá, hogy az idő szerint beállitott kincstárnok egyedül a kincstárnoki tisztben járjon el és mindig a királyi felség mellett maradjon, hogy ő felségének és országának dolgait és ügyeit annál kényelmesebben igazithassa és azokra felügyelhessen.

2. § És a királyi felség meg az ország közügyeiben mindent ő felségének és országának határozata értelmében tegyen.


  Vissza az oldal tetejére