1514. évi LXIX. törvénycikk

a parasztháboru tartama alatt történt hatalmaskodásokat és uj foglalásokat a rövid törvényszékeken más ügyek előtt kell megvitatni

Továbbá, határozták, hogy mindazokat a hatalmaskodásokat és új foglalásokat, melyeket a főurak és nemesek más ellenében e zavaros idők alatt, tudniillik a legközelebb mint szent György vértanu napjától mostanig, vagyis szent Erzsébet özvegy napjáig akárhogyan és akárhányszor követtek el és vittek véghez, (miután e tárgyban előbb a törvényes perbeidézés megtörtént) az ennekutána tartandó rövid törvényszékek ülésének a határidejében minden más előtt kell megvitatni és elbirálni.

1. § És ha ezek az ügyek azon törvényszakon be nem fejezhetők, a következő és harmadik törvényszakon ugyanaz történjék velük, hogy tudniillik minden más ügy előtt és minden soron kivül kell felvenni és elvégezni.

2. § Azután a többi ügyek veendők, a decretum intézkedéséhez képest, elbirálás alá.


  Vissza az oldal tetejére