1514. évi LXX. törvénycikk

a szomszédos országokba irni kell, hogy ebben az esetben a szökevény parasztokat senki se fogadja be

Mivel pedig valószinü, hogy az ország végvidékein lakó parasztok közül igen sokan, a büntetteik következtében jelenleg reájuk rótt terhek és szolgálatok miatt a külföldre, tudniillik Lengyel-, Moldva- és Morvaországba meg Ausztriába költöznek, hogy ott letelepedjenek:

1. § A mi hogy meg ne történhessék, méltóztassék a királyi felség ez országoknak megirni, hogy a letelepedés végett oda általmenő jobbágyokat és parasztokat mindenkor szolgáltassák ki és korábbi lakhelyeikre vezessék vissza, sőt még oda be se bocsássák.


  Vissza az oldal tetejére