1518. évi (bácsi) IV. törvénycikk

a király, ha megkeresik, köteles a végrehajtást foganatositani

Ezenkivül, a mi az itéletek és itélőlevelek végrehajtását illeti:

1. § Ha a per a királyi felség vagy az ő személyes jelenléte előtt indult meg, folyt le és jutott végleges befejezéshez, ugy hogy a végrehajtásnak nem birót eljárással, hanem fegyverrel kell történnie, akkor tartozzék a felperes vagy győztes fél, az ülnökökkel a királyi felséget is megkeresni és esdekelni, hogy azt a végrehajtást foganatosittassa.

2. § A mit a király Ő felségének, elvállalt uralkodásának tiszténél fogva, meg kell tennie.


  Vissza az oldal tetejére