1518. évi (bácsi) VI. törvénycikk

a perben győztesnek a végrehajtásban eljárót erejével és tehetségével segitenie kell

Egyáltalán ugyanezt kell érteni Magyarországban az országbiróról is, nemkülönben Szlavoniában és Erdélyben a dalmát-horvát és szlavonországi bánról és az erdélyi vajdáról, az ő tisztségeikre nézve.

1. § És a birói határozatokat végleges eljárással és eredménynyel kell végrehajtani.

2. § Hanem, ha ilyen végrehajtások alkalmával várat vagy kastélyt kell a hatalmasok kezéből elfoglalni: az is köteles egész hatalmával és minden erejével segitségre jönni, a kinek javára a végrehajtás történik.

3. § A mi, ha Slavoniában vagy Erdélyben történik, ez országoknak nemesei is hasonló módon kötelesek segitségül lenni.

4. § És a nevezett kincstárnokoknak álljon hatalmukban költségeiket, a melyeket e végrehajtások alkalmával kell tenniők, az elmarasztaltnak ingó javaiból és többi birtokjogaiból (ha ilyenek, a törvényesen elvett javakon kivül, vannak neki) a maga részére beszedni.


  Vissza az oldal tetejére