1518. évi (bácsi) XIII. törvénycikk

hogy aranyat és ezüstöt nem szabad az országból kivinni

Hogy az aranyat és ezüstöt az országból kivinni nem szabad, erről a decretum világosan rendelkezik, ennélfogva az ott megállapitott szabályt e részben meg kell tartani.

1. § Ez előrebocsátottakra ügyelni pedig, különösen a királyi felség kincstárnokának a dolga.

2. § De arról a módról és rendről, meg azokról a feltételekről, a melyek szerint a bányákat régi virágzó állapotukba lehetne hozni és hogy miképen kelljen mind a körmöczi, mind a nagybányai kamarásoknak az arany és ezüst bányákat a magok részére művelni, és cselédeiket meg munkásaikat élelmi szerekkel ellátni: erről első sorban a tanácsos és ülnök uraknak kell gondoskodniok, egyszersmind a királyi kincstárnok urat is tájékoztatniok, hogy miképen kelljen e részben eljárnia?


  Vissza az oldal tetejére