1518. évi (bácsi) XL. törvénycikk

hogy az alnádor, az alországbiró és az itélőmesterek a tanácsban jelen lehetnek

Ezenkivül az alnádornak, és az alországbirónak meg az itélőmestereknek tisztüknél fogva a tanácsban jelen szabad és kell lenniök.

1. § A mely tanácsos és táblabiró urak elsőben és mindenek fölött kötelesek legyenek a végvárak ellátására felügyelni és a végvidékeken alkalmazott tisztek fizetését a királyi kincstárnok által kiadatni.

2. § És ezeknek a tanácsosoknak és ülnököknek a fele része mindig a királyi felség mellett maradjon.

3. § A nyolczados törvényszékeknek és nyilvánvaló szükségnek idején pedig a mikor hivják, tisztségeik örökös elvesztésének és dijuk fizetésének terhe alatt jelen lenni tartoznak.


  Vissza az oldal tetejére