1518. évi (bácsi) XLI. törvénycikk

rövid törvényszékek tartandók; a felebbvitt ügyek szakadatlanul elbirálandók; és az itéletek végrehajtandók

Hogy a rövid törvényszékeket és a rövid perfolyamokat meg a felebbvitt pereket a legközelebb következő Vizkereszt huszadik napján kell megkezdeni.

1. § És ennek utána a pereket, különösen a felebbvitelieket és a rövid folyamatuakat állandóan és megszakitás nélkül kell folytatni.

2. § És azok (mint ki volt jelentve) minden kedvezés és félelem nélkül mindenkor végleges végrehajtás alá kerüljenek.

3. § A tolnai czikkely erejénél fogva inditott vagy inditandó pereket pedig most és tényleg el kell birálni.

4. § És mindenki részére igazságot kell szolgáltatni.

5. § És jövőre minden megye mindenkor az országnak már az összes vármegyék részére megküldött irott joga szerint biráskodjék és vitasson meg minden peres ügyet.


  Vissza az oldal tetejére