1518. évi (bácsi) XLIV. törvénycikk

az imént kijelentett határozatok a három év mulva szent György vértanu napján tartandó országgyülésig álljanak fönn s maradjanak erőben

És az előbb kijelentett határozatok csakis a következő harmadik év forgása alatt, szent György vértanu ünnepén tartandó országgyűlésig álljanak fönn és maradjanak erőben.

1. § A mely országgyülésen mindazt el kellene határozni és végezni, a mi végre valahára a királyi felség kormányzásának gyarapodására és az ország védelmére, valamint a végvárak fentartására és a nemesek szabadságának megótalmazására jobbnak és hasznosabbnak fog látszani.


  Vissza az oldal tetejére