1518. évi (tolnai) II. törvénycikk

a hadi szolgálat módja Lajos alatt: hogy minden husz jobbágy után egy felfegyverzett lovas küldendő a hadba

Az összes főpap és báró urak, és ez ország előkelői és nemesei, még az egytelkesek is, legyenek kötelesek és tartozzanak a legközelebbi szent Mihály arkangyal napjára hadi készülettel fejenként Bácsba leszállni; a főurak tudniillik állásukhoz méltóan, az ország szent koronájának és következésképen a királyi felségnek tartozó hűségüknél és hű szolgálatuknál fogva a lehető legjobb készülettel és móddal; a nemesek pedig minden husz jobbágytelkük után egy-egy olyan lovast vigyenek magukkal, a kinek legalább lándzsája és pajzsa van.

1. § Magok a nemesek pedig, a kiknek ötven vagy száz és ennél több jobbágyuk van, huszármódra pánczéllal, sisakkal és másféle fegyverekkel kötelesek magukat ellátni.


  Vissza az oldal tetejére