1518. évi (tolnai) IX. törvénycikk

ötven dénárnyi adózás

Minthogy pedig ennek a közönséges hadjáratnak a királyi felség jelenléte és közremüködése nélkül nem lehet jó kimenetele:

1. § Ennél fogva, hogy a királyi felség az ő királyi banderiumát kiállithassa és személyesen Bácsba leszállhasson: az egész országban mindenütt minden egyes ugy királyi, királynői és főuri, mint nemesi jobbágytelektől vagy kaputól (mihelyt innen haza mennek) legott ötven dénárt kell szedni és a kincstárnok urnak vagy az ő arra kirendelendő embereinek a kezéhez szolgáltatni, azonban megtartván az alábbirt föltételeket.


  Vissza az oldal tetejére