1518. évi (tolnai) XVI. törvénycikk

bizonyos gondoskodás arról, hogy ezután miképen mentesitendők a jobbágyok az adófizetés alól?

Ezenkivül, minthogy a királyi felség jövedelmeinek rendbehozatala és az arany s ezüstbányák, valamint a királyi sókamarák helyreállitása tárgyában az urnak ezerötszáztizennegyedik évében, szent Lukács evangelista napján tartott országgyülésen, kelt és szerkesztett decretumban is emlités és intézkedés történt és a helyreigazitás különben is több oly czikkelyt tartalmaz, a melyeknek megtartása esetében a szegény és elnyomott parasztokat jövőre a további taksálástól és folytonos adóztatástól meglehet óvni.

1. § Azért az ezekben való határozás az összes főpap és báró urak meg országlakósok akkori jelenlétének az idejére lett föntartva és elhalasztva, a mikor Bácsban fognak egybegyülni.

2. § A mikorra ő felsége látni fogja, hogy mi, mint hivei, az ő dolgairól a legjobban gondoskodtunk, ugy hogy jövőre nem leend szükséges, hogy ő felsége minket segély fölajánlására nógasson s arra sem lesz szükség, hogy jobbágyainkat ennek utána a szokott adóztatással terheljük, mint ezt a királyi felséghez küldött szónokok élőszóval is előfogják terjeszteni.


  Vissza az oldal tetejére