1518. évi (tolnai) XVII. törvénycikk

a biróságokról és a háboru idején is megvitatható ügyekről

Továbbá, ezeknek az előrebocsátása után át kell térni a törvényszékek tartására, (a melyek nélkül a fegyverek keveset érnek); és ámbár ezeket a hatalmasok ellenében állandóan kellene tartani, ez idő szerint mégis, részint az ülnökökben való hiány, részint meg a mostani közönséges hadjáratra való készülődés miatt egy kissé félbeszakitani és mellőzni kell azokat.

1. § Mindamellett, hogy ugy ne tünjék fel, mintha a törvényszékeknek e felfüggesztése bárkinek szabadságot engedne a gonoszság elkövetésére és hogy ezt a hadjáratot nyugodtabban és biztosabban lehessen folytatni és bevégezni; a királyi felség, bárhol és bármerre tartózkodjék is, mindazokat a hatalmaskodásokat melyeket a jelen rendelkezés napjától fogva akárki ellen lekövet és véghez visz e közönséges hadjárat kimeneteleig és lefolyásáig, a rövid törvényszékek rövid eljárás szerint (de nem harminczketted napra, hanem csak a perbehivandó lakhelyének távolságához képest) mindenkor birálja el.

2. § Ellenben a többi törvényszékek, ugy egyháziak mint világiak, időközben egyáltalában szünjenek meg és maradjanak függőben.


  Vissza az oldal tetejére