1519. évi VII. törvénycikk

hogy a kamarásoknak nem szabad a maguk számára bányákat mivelni

Hogy a körmöczi, valamint a nagybányai kamarások önmagukra és a maguk számára arany és ezüstbányákat semmiképen sem müvelhetnek.

1. § Kivévén azokat, a melyeket tudniillik ők maguk, saját költségükön ujonnan kezdettek mivelni.

2. § Akképen, hogy a mások költségén megkezdett és megkezdendő bányákban társaságban nem állhatnak.


  Vissza az oldal tetejére