1519. évi IX. törvénycikk

az arany és ezüst, miként Mátyás király idejében, a kamarában váltandó be

Az aranyat és ezüstöt finomságához és értékéhez képest, a Mátyás király idejében követett módon és szokás szerint a királyi kamarában kell beváltani és elfogadni.

1. § És ezt ugy a kamarásokra, mint a bányászokra nézve is kell érteni.

2. § A mely előrebocsátottaknak tiszteletben tartása esetében a megszökött bányamivelők visszatérendenek és meg fognak szaporodni s a királyi felségnek meg az országnak tizszer annyi aranya és ezüstje leszen.


  Vissza az oldal tetejére