1519. évi X. törvénycikk

az aranyat és ezüstöt az országból nem kell kivinni. A királyi tanács készitsen utasitást a kincstárnok számára, a ki a pénzügyet gondozza

Azt pedig, hogy az aranyat és ezüstöt az országból ki ne vigyék, a decretum nyilván tartalmazza és e részben az ott előirt szabályt kell megtartani; ezekre az előbocsátottakra nézve pedig a királyi felség kincstárnokának különösen a bányákra kell gondot viselnie, de a módról, rendről és annak feltételeiről, hogy a bányák ismét régi virágzó állapotba juthassanak, első sorban a tanácsos és ülnök urak tartozzanak gondot viselni és a kincstárnok urnak mikép eljárására nézve utasitást adni.


  Vissza az oldal tetejére