1519. évi XI. törvénycikk

a magánosoktól visszaszerzendő királyi javak közül melyeket kell a kincstárnokhoz és melyeket a budai tiszttartóhoz utalni?

Továbbá, hogy Huszt várát a mármarosi és erdélyi sókamarákkal és harminczadokkal, huszadokkal, ötvenedekkel, századokkal, kamarákkal, meg az arany és ezüst bányákkal, nemkülönben a szabad városokkal és királyi szászokkal együttesen, az ez időszerint alkalmazásban levő kincstárnok urhoz; Munkács, Tata és Komárom várakat a visegrádi curiával, Ó-Budával, továbbá Kos és Cseppel nevü szigetekkel, ugyszintén Zsámbék és Keszi mezővárosokat, minden tartozékaikkal nemkülönben a kunokat, sótelepeseket és jászokat, a királyi felség konyhájának ellátására és fentartására, a budai tiszttartó kezéhez kell utalni; szalonnával és borral pedig Munkács vára jövedelmeiből kell ellátni; és azon felül a budai és szerémi tizedeket is a tiszttartó lesz köteles a királyi felség asztala és udvara számára beszerezni; ha mi fogyatkozás lesz pedig, azt a tanácsos és ülnök urak kiszabásához képest a kincstárnok ur fogja pótolni.


  Vissza az oldal tetejére