1519. évi XII. törvénycikk

egyházi javadalmakra vonatkozólag, a mostani király avagy ennek az atyja részéről magánosoknak adományozott kegyuri jogok semmisek

Továbbá, hogy a királyi felség udvara tisztességesen és a szolgáknak sokaságával és nagy számával környékezve és ékesitve legyen, az összes egyházaknak és egyházi javadalmaknak mindazon kegyuri jogait, melyeket akár a királyi felség, akár az ő felsége igen kedvelt, néhai atyja, a boldogemlékezetü fenséges Ulászló király ur, bárkinek is adományoztak: visszavontaknak kell tekinteni és ezutánra a királyi felség az összes egyházi javadalmakat, a kanonokságokon és oltarigazgatóságokon kivül, a Szt. Lukács evangelista ünnepén kelt decretumhoz képest tetszése szerint annak adományozza, a kinek akarja; ezenkívül az összes egyházi javadalmakat mindazoktól, a kiknek egynél több van, ő felsége elvegye és a közönséges decretum tartalma szerint oszsza ki, hogy az Isten dicsőségére annál többen szolgálhassanak és az ország védelmére is annál több hadcsapatokat tarthassanak.


  Vissza az oldal tetejére