1519. évi XIII. törvénycikk

az egyházi javadalmakat, habár azokat a pápa egyesitette is, külön kell választani; a király a zsirosabb egyházi javakat addig ne adományozza, a mig adósságait le nem fizeti

Továbbá, hogy mindazokat a prépostságokat, apátságokat és egyéb egyházakat is, melyeknek a más egyházakkal való egyesitése a néhai fenséges fejedelem és boldog emlékezetű Mátyás király ur halála után történt és a melyeket a pápa is megerősitett, a közönséges decretumban megjelölt egyházaknak az egyedüli kivételével, ismét külön kell szakitani és a királyi felség adományozza azokat olyanoknak, a kiknek illik; mielőtt azonban a királyi felség valakinek eladományozná, a zsirosabb javadalmakat tartsa meg kezén mindaddig, a mig régi adósságait kifizetheti.


  Vissza az oldal tetejére