1519. évi XIV. törvénycikk

azoktól, a kik több vármegyei ispáni tisztséget kaptak, egynek meghagyásával a többit tőlük el kell venni. Az ispánok a királynak esküt tenni és a vármegyében tisztük elfoglalásakor e tekintetben magukat igazolni tartoznak

És ily módon a királyi felség a vármegyei tisztségeket is azoktól a világi uraktól, a kiknek egynél több van, a közönséges decretum rendelése szerint vegye el és jól érdemesült személyeknek adja. Ezek a főispánok pedig most és jövőre mindenkor a királynak a tanácsosok és ülnökök jelenlétében esküt tenni tartozzanak, és erről ezektől a tanácsosoktól és ülnököktől a vármegyének leveleket hozzanak, mert különben a nemeseknek ispánul elfogadni őket nem szabad.


  Vissza az oldal tetejére