1519. évi XXII. törvénycikk

Szlavóniában és Erdélyben az itéletek végrehajtása épen olyan módon történjék, mint Magyarországban

Hogy a perek és birósági határozatok végrehajtásának Szlavoniában és Erdélyben is ugyanazon föltételek és büntetések alatt kell mindenkor történnie, mint Magyarországban.

1. § A mi a királyi felségnek, valamint az uraknak s az egész nemességnek ki van jelentve.


  Vissza az oldal tetejére