1519. évi XXV. törvénycikk

a királyi városok polgárai is fizessenek kilenczedet ama szőllők után, a melyeket mások területén birnak

Továbbá, hogy bármely városnak, még a királyiaknak és végvidékieknek a polgárai is a kiknek mások földein szőllőik vannak, kötelesek a közönséges decretum tartalma szerint a szőllők földesurának a kilenczedet leróni és kiadni.


  Vissza az oldal tetejére