1519. évi XXIX. törvénycikk

igazságot haladék nélkül az irásba foglalt jog szerint kell szolgáltatni. A birák helyettesei tisztüknél fogva jelen legyenek a tanácsban

A tolnai czikkely alapján inditott ügyekben pedig a holnapi napon délután két órakor kell itélkezni és mindenkinek igazságot kell szolgáltatni és jövőre mindig az ország irásba foglalt joga szerint itélendők meg s e szerént vitatandók az összes ügyek: és hogy a nádori helyettes és a királyi udvar helyettes birája meg az Itélőmesterek tisztüknél fogva kötelesek a királyi tanácsban jelen lenni.


  Vissza az oldal tetejére