1519. évi XXXI. törvénycikk

a parancsnokokat, a kik a végvárakat elveszítették, ujból levelesitik

Továbbá, hogy azokat, a kiket a közönséges decretumban levelesitettek, - minthogy azok meg nem büntetése miatt a többi végvárak is elvesztek - most is ujból levelesitetteknek kell tekinteni, hogy a többiek, azoknak a példájától megrettenve, törekedjenek a végvárakat megőrizni.


  Vissza az oldal tetejére