1519. évi XXXII. törvénycikk

a határok a kunok, jászok és szegediek meg más nemes szomszédok közt ujonnan kiigazitandók

Továbbá, hogy a királyi felség a kunok és jászok s a szegediek és némely nemesek közt a határokat - miként már többször kérték, - most és minél előbb kiigazittatni, a keresztes had idején azok köréből okozott károkat is megtérittetni és a szökevény jobbágyokat visszaadatni méltóztassék.


  Vissza az oldal tetejére