1519. évi XXXV. törvénycikk

az országlakósok illetőségükhöz képest teljes számban tartsák hadi csapataikat és további intézkedésig hagyják a végvidékeken

Továbbá, hogy a főpap és báró urak meg az ország nemesei valamennyien tartozzanak ez ország közönséges decretuma értelmében csapatjaikat teljes számban itt, tudniillik a részükre már régen kijelölt s ezuttal is megállapitott végvidéki helyeken hagyni és addig mig az országlakosok kincstárnokai a legközelebbi vizkereszt táján e részben gondoskodhatnak, ugyanazokon a végvidékeken eltartani, nehogy ezek őrizetlenül maradjanak és elveszszenek.


  Vissza az oldal tetejére