1519. évi XLI. törvénycikk

a tisztéből kiaggott és a jelenlegi kincstárnokok tegyenek számadást

Továbbá, hogy mind a főtisztelendő váczi püspök ur, azelőtt kincstárnok, most pedig királyi kanczellár ama két forintról, mind pedig a jelenlegi kincstárnok ur is amaz 50 denárról, a melyeket a királyi felségnek a jelen adó fejében és a jelen hadjáratra felajánlottunk, tartozzanak a tanácsos és ülnök uraknak Budán, abban a határidőben számot adni, a mikor azok jogait, a kiknél a királyi jövedelmek vannak, felmutatják.


  Vissza az oldal tetejére