1519. évi XLII. törvénycikk

a távollevőket a jelen országgyülés határozatainak megtartására az illető vármegyékben meg kell esketni

Továbbá, hogy a királyi felségnek és egész országának jó állapotjára való tekintetből, mindazok a nemesek, a kik ezen az országgyűlésen nem voltak jelen, a nemeseknek innen való hazatérése után legelőször tartandó megyei törvényszékeken, az előrebocsájtottak szigorú megtartására kötelesek legyenek esküt tenni.


  Vissza az oldal tetejére