1522. évi XIX. törvénycikk

a király rendeljen ki valami hü embert, a ki a pénzverők mellett legyen

A mely kapitányok a legszigorúbb esküt kötelesek tenni az iránt, hogy a királyi felségnek tartozó hüséget megtartják, és hogy azokban az ügyekben, amelyeket az ő hüségükre bizott és elintézésük alá bocsátott, senkit sem fognak megkimélni, hanem hűségesen fognak eljárni, és hogy a velük levő csapatokkal az ország ellenségein, a jelen rendeletnek, a haza, s a királyi felség állapotának megzavaróin és az ország felforgatóin kivül senkit sem fognak akadályoztatni (kivévén a háboruban és magában a hadjáratban vétkezőket, kiket tettükhöz képest igazságosan kell megbüntetni); és hogy tehetségükhöz képest nem engedik meg, hogy a csapatok kárt tegyenek; ha mégis károkat okoztak, a sértetteknek és kárvallottaknak, megkeresésre, a nyilvánvaló bizonyitékhoz és a dolognak kideritett valóságához képest, azonnal és minden szabadkozás nélkül elégtételt adnak és a bűnöst, vétkének minőségéhez képest megbüntetni, el nem mulaszták.


  Vissza az oldal tetejére