1522. évi XXXIV. törvénycikk

a még fel nem esketett kapitányok a legelső alkalommal esküt tegyenek

A mely kapitányok a legszigorubb esküt kötelesek tenni az iránt, hogy a királyi felségnek tartozó hüséget megtartják, és hogy azokban az ügyekben, amelyeket az ő hüségükre bizott és elintézésük alá bocsátott, senkit sem fognak megkimélni, hanem hűségesen fognak eljárni, és hogy a velük levő csapatokkal az ország ellenségein, a jelen rendeletnek, a haza, s a királyi felség állapotának megzavaróin és az ország felforgatóin kivül sem fognak akadályoztatni (kivévén a háboruban és magában a hadjáratban vétkezőket, kiket tettükhöz képest igazságosan kell megbüntetni); és hogy tehetségükhöz képest nem engedik meg, hogy a csapatok kárt tegyenek; ha mégis károkat okoztak, a sértettnek és kárvallottaknak megkeresése, a nyilvánvaló bizonyitékhoz és a dolognak kideritett valóságához képest, azonnal és minden szabadkozás nélkül elégtételt adnak és a bűnöst, vétkének minőségéhez képest megbüntetni, el nem mulasztják.


  Vissza az oldal tetejére