1522. évi XXXVI. törvénycikk

az egyházak és asszonyok ellen erőszakoskodók fejüket veszitsék, és a katonák a nemesek házaiba be ne szálljanak

És hogy azokat, a kik ez egyházakon, valamint a leányokon és asszonyokon erőszakot követnek el, halálos büntetéssel lakoltassák.

1. § És ne engedjék meg, hogy a csapatok, a nemesek és papok akarata ellenére, ezek házaiba szálljanak be.


  Vissza az oldal tetejére