1522. évi LIV. törvénycikk

a kik a hadjáratban jelen nem voltak, azoknak fekvő javait, hütlenek módjára el kell venni és másoknak adományozni

Vannak különböző megyékben némely nemesek, a kik sem a királyi felség parancsait, sem az ország veszedelmét tekintetbe nem véve, semmikép sem gondoltak arra, hogy a lefolyt hadjáratba menjenek, és saját vakmerő bátorságukból otthon maradtak.

1. § A kiknek a fekvő jószágait az ispánok foglalják el a királyi felség számára és a királyi felség további értesitéseig tartsák meg.

2. § Ha pedig igaz és törvényes ok nélkül maradtak otthon; akkor a királyi felség azoknak a fekvő jószágait, mint hütleneknek javait ossza ki és adományozza jól érdemesülteknek.


  Vissza az oldal tetejére