1522. évi LV. törvénycikk

a hadjárat tartama alatt elkövetett hatalmaskodásokat az esküdtbirák vizsgálják meg

Minthogy a mult napokban a királyi felség a főpap és báró urakkal és országa nemeseinek nagyobb részével a törökök ellen viselt háborúban és hadjáratban volt elfoglalva; némely nemesek nemcsak nem követték ő felségét, hanem még más, abban a háborúban elfoglalt nemeseknek házait és nemesi udvarait is erőszakosan megrobbanni, jobbágyaikat elvinni, marháikat és barmaikat elhajtani, jobbágyaikat különféleképen kinozni és más efféle hatalmaskodásokat elkövetni merészkedtek.

1. § Ennélfogva, mindazokat a hatalmaskodásokat, melyeket szent Margit szűz vértanunak ünnepe óta a mostani országgyülésig bárki és bármi módon elkövetett és véghezvitt, és ezután is a közönséges hadjárat tartama alatt fog véghez vinni és elkövetni, rövid perbehivások módjára (mindamellett nem a harminczkettedik napra, hanem csak a hely távolsága szerint) történt idézés után minden halogatás nélkül el kell birálni.


  Vissza az oldal tetejére