1522. évi LIX. törvénycikk

ha az ispán valamit ujonnan elfoglal, vagy valakinek a jobbágyát a maga számára elviszi, azt a vármegye irja meg a királynak, a király pedig foganatositsa ellene a végrehajtást

Ha pedig maguk az ispánok és alispánok volnának vád alatt:

1. § Akkor ellenök az emlitett két esetben: tudniillik az új foglalás, jobbágyok elvitele és visszatartóztatása esetében, a nemesek közönsége járjon el hathatósan és a dolog sorát végrehajtás végett irja meg a királyi felségnek.

2. § Ha pedig a nemesek közönsége is, netán az ispánok és alispánok iránt kedvezésre hajolva, azt megtenni szintén vonakodnék; akkor a királyi felség a sértett és kárvallott ember kérésére küldje ki az ő curiájából az ő különös emberét, aki a dolog valóságát kideritvén, a végrehajtást teljesitse.


  Vissza az oldal tetejére