1522. évi LX. törvénycikk

a hütlenek fölött, kik Nádorfehérvár és Sabácz várait elveszitették, határozatot hoznak

A kik minapában Nándorfehérvár és Sabácz várait elveszitették, azoknak, mint a közönséges decretum erejénél fogva elmarasztalt hütleneknek összes várait, kastélyait, mezővárosait, falvait, birtokait meg minden birtokjogát vegye a királyi felség tényleg saját királyi kezeihez.

1. § És ezeket most senkinek se adja oda, hanem, ha az illetők akarják és kérik, engedjen nekik szabad menedéket.

2. § És a fölöttök e részben meghozott itélet után, miután őket a király Ő felsége is ilyen módon elitélteknek ismeri el és azután észre veendi, hogy némelyek a legközelebb következő hadjáratban, meg egyéb dolgokban és ügyekben is ő felségének és az országnak hüséges és hasznos szolgálatot tettek: őfelsége majdan azokat (ha a maga részére meg nem tartja) ezeknek adományozza saját szabad tetszése szerint.

3. § Hogy a vitézlőszolgák, jószágadományozás reményétől lelkesitve, a köztársaságnak és Ő felségének meg országainak közjaván annál buzgóbban munkálkodjanak és az ellenség ellen mindhalálig küzdeni ne irtózzanak.


  Vissza az oldal tetejére