1523. évi III. törvénycikk

ugy szintén azoktól is, a kik királyi engedélylyel pénzt vertek; a kik pedig engedély nélkül tették azt, azok a hütlenség vétkének büntetésével lakoljanak

Továbbá azután a királyi felség azoktól is hasonlóképpen vétessen számadást, a kik az ő nevében uj pénzeket verettek, és azokat, a kik ő felségének tudtán kivül és engedélye nélkül verették, a közönséges decretum tartalma szerint tényleg büntesse meg.


  Vissza az oldal tetejére