1523. évi VII. törvénycikk

azok az ispánok és alispánok pedig, a kik a már bevett pénzeket visszatartják vagy saját hasznukra forditották, ezen felül hivatalukat veszítsék. De az ártatlan ispánt a vétkes ispánért nem kell megbüntetni

Ha pedig az ispánokra vagy alispánokra reábizonyul, hogy ők önmagukra nem szolgáltatták ki az adót vagy nyilván ők adtak okot a ki nem szolgáltatásra és ekkora késedelemre, vagy hogy azt másoktól kicsikarták és maguknál visszatartották: akkor hivatalukat örökre veszitsék el és ezenfelül a királyi felség akkora összeg fizetésére szoritsa, a mekkora az ő kedvezésüknél vagy vétküknél fogva még kifizetetlennek fog kitünni. Mindamellett azok az urak és nemesek, a kik nem fizettek, az emlitett módon a kétszerest kötelesek megfizetni; de az ártatlan ispánnak nem kell az ő alispánjának a vétkeért felelnie és annak büntetését kiállania.


  Vissza az oldal tetejére